e-mail: info@optykgasz.pl  |  Telefon: +48 32 332 43 47 | +48 32 762 44 56

e-mail: info@optykgasz.pl

Telefon: +48 32 332 43 47 | +48 32 762 44 56

Badania wzroku

W naszych salonach można wykonać badanie wzroku przeprowadzane przez dyplomowaną optomerystkę. Nasze gabinety są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do badania wzroku.

KIM JEST OPTOMETRYSTA?

Według definicji Międzynarodowego Porozumienia Optometryczego i Optycznego przyjętej w 1993r.:

Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.”

Zakres czynności optometrysty jest określany w poszczególnych krajach w zależności od sytuacji prawnej. W Polsce zakres czynności w skrócie to:

  • dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych oraz pomocy wzrokowych
  • badanie oczu i przeprowadzanie badań diagnostycznych
  • wykonywanie procedur oceniających funkcjonowanie układu wzrokowego
  • wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń lub wad wzroku
  • w razie wykrycia innych zaburzeń widzenia – konsultacje z okulistami oraz innymi specjalistami w zakresie ochrony zdrowia
  • udzielanie pacjentom porad w zakresie ochrony zdrowia oczu, ćwiczeń oraz terapii widzenia

Wykonujemy badania optometryczne:

  • dobieranie korekcji okularowej
  • aplikacja soczewek kontaktowych
  • dobór pomocy dla słabowidzących
  • terapie widzenia

 

W przypadku, gdy podczas badania wykryte zostanie inne zaburzenie ostrości widzenia typu chorobowego, współpracujemy z okulistą.

 

Pamiętaj, aby zadbać o swój wzrok!

 

Umów się na wizytę w naszym gabinecie:

Gliwice, ul. Jana Pawła II 17/1a, tel. 32 332 43 47

Gliwice, Ch Auchan, ul. Rybnicka 207, tel. 32 762 44 56